Kvalitet & Miljö

Kvalitet och MiljöMed dagens hårda krav är det viktigare än någonsin att arbeta efter en väl utarbetad kvalitets och miljöplan. Detta är något vi på Kakel i Väst AB har tagit fasta på och arbetar aktivt med att uppdatera och efterleva en utarbetad kvalitets och miljöplan.

Kvalitet

Kakel i Väst AB skall alltid efterlämna sig ett väl utfört arbete med hög kvalitet enligt alla gällande branschregler och lagar. Det skall alltid finnas tillräckliga resurser inom företaget för att kunna garantera att arbeten man åtagit sig kommer att avslutas på ett korrekt sätt. All personal skall vara väl informerad om den aktuella arbetsplatsen. Samtlig personal skall även vara utbildad och uppdaterad på gällande branschregler och lagar.

All personal hos Kakel i Väst AB skall aktivt delta och ha inflytande i det fortlöpande miljö och kvalitetsarbetet. 

I enlighet med PERs kvalitetsplan upprättas alltid en egenkontroll efter slutfört arbete.

Materialinköp görs från erkända leverantörer med en utarbetad rutin för att säkra kvaliteten på materialen de levererar.

Miljö

Det är idag en stor del av vardagen att eftersträva så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Vi på Kakel i Väst AB väljer material och arbetsmetoder som är så resurssnåla och miljövänliga som möjligt. Material vi använder skall gå att återvinna och helst ha möjlighet till fullständig återanvändning. 

Vi använder lågförbrukande företagsbilar och försöker i möjligaste mån att lägga effektiva körplaner för att undvika onödig miljöpåverkan.

Vi letar ständigt efter nya arbetsmetoder och material som är mer resurssnåla än dagens teknik tillåter.