Våra Referenser - Kv Kanalen 3:e etappen

Även för 3:e etappen av Kv Kanalen får vi på Kakel i Väst företroendet.

BRF Kanalen är beläget utmed den södra infarten till Vänersborg med utsikt över sjön Vassbotten som i sin tur är förbunden med Vänern. Det västra huset är det första av totalt tre planerade flerbostadshus. Byggnaden är uppförd i 5 plan med totalt 22 lägenheter fördelade på två-, tre-, fyra- och en femrumslägenhet. Samtliga lägenheter har tillgång till en öppen och en inglasad balkong. De två översta lägenheterna har takterrasser runt respektive lägenhet i tre olika väderstreck.