Våra tjänster

Vi på Kakel i Väst AB erbjuder en mängd olika tjänster inom plattsättning, tätskikt, fuktavisning, flytspackling m.m.

Grunden till nästan all plattsättning ligger i ett bra och noggrannt underarbete, särskilt viktigt är givetvis detta i våtrumsmiljöer. Vi är medlemmar i bland annat Plattsättnings Entreprenörers Riksförening (PER) och är därmed behöriga att utföra alla tätskiktsarbeten. Vi utfärdrar kvalitetsdokument efter alla avslutade tätskiktsarbeten enligt Byggkeramikrådets Branschregler (BBV).

Att vara auktoriserad av PER innebär i korthet att vi genomgått en utbildning som omfattar ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö. Utöver utbildningen så måste vi även kunna uppvisa en lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsentreprenader för att bli auktoriserade.

Kakel i Väst är stolta över att kunna erbjuda många olika tjänster och ha en bred erfarenhet inom många olika projekt. Vi arbetar med både privatpersoner och företag och tar oss ann små och stora projekt. Alla våra tjänster är givetvis kvalitetssäkrade och slutresultatet är alltid av högsta kvalité.

Välkommen att läsa mer om våra olika tjänster här till vänster eller kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning där vi går igenom just ditt behöv och planer.